Indirecte verlichting van de maan

De maan kan op minstens twee manieren indirect verlicht worden


1 Het asgrauwe licht
Kort voor en na nieuwe maan is een kleine sikkel van de maan zichtbaar.
Als je goed oplet, zie je ook de rest van de maan maar wel zwak ten opzichte van de sikkel.
Het grootste deel van het oppervlak vertoont het ‘asgrauwe licht’.
Dat licht ontstaat doordat de aarde een deel van het zonlicht naar de maan terugkaatst.
Vooral de witte wolken kunnen het licht goed weerkaatsen.
(Dat licht komt overigens ook op de sikkel terecht maar dat valt niet op,
omdat de sikkel rechtstreeks door de zon wordt verlicht.)


2 De bloedrode maan
Gemiddeld (afgerond)gaat de maan per maanjaar tijdens volle maan
5 maal vlak over de schaduw van de aarde heen
5 maal vlak onder de schaduw van de aarde door en
2 maal door die schaduw en dan is er een totale maansverduistering.
(Bij sommige volle manen gaat de maan gedeeltelijk door de schaduw en
dan is er een gedeeltelijke maansverduistering.)
Dit alles kan gebeuren doordat de baan van de maan om de aarde niet samenvalt met
de baan van de aarde om de zon. Ze maken een hoek van ongeveer 5 graden.
Tijdens een totale maansverduistering zit de maan volledig in de schaduw van de aarde.
Als de aarde geen atmosfeer zou hebben,
dan was de maan in de kernschaduw van de aarde volstrekt onzichtbaar.
Maar de aarde heeft wel een atmosfeer en daardoor vertoont de volle maan zich vaak bloedrood
tijdens een totale verduistering.
De reden is dat de atmosfeer van de aarde als een bolle lens werkt.
Die vertoont chromatische abbereratie of kleurschifting.
Vooral het rode licht van 'het spectrum' komt op de maan terecht.

Als de weersomstandigheden flink veranderen, is dat als kleurverandering
op de verduisterde maan te zien en ook de helderheid kan veranderen.
De maan kan zelfs onzichtbaar worden. Dan is die dubbel verduisterd.

Astronomie
Wetenschappen