Elektronenparen

Meestal komen in de buitens schil van een (on-)geladen ion 8 elektronen voor.
Het geval van slechts 2 elektronen in de kleinste ionen wordt hier niet bekeken.

Toestand 1
De elektronen stoten elkaar met hun negatieve lading af. Daardoor is te verwachten,
dat ze zich zover mogelijk van elkaar in een elektronenschil bevinden,
op de hoekpunten van een kubus.

Toestand 2
Maar Gilbert Lewis ontwikkelde circa een eeuw geleden echter de theorie,
dat de 8 elektronen als paren in de 4 hoekpunten van een tetraeder zouden zitten.
Elektronenparen, meestal voorgesteld als een streepje, spelen een grote rol
bij de organisch chemische (ver-)bindingen.

Het is te verwachten, dat de elektronen in toestand 2 meer elektrische energie
zouden bevatten dan in toestand 1, mits het ion in vrije toestand bestaat.
Maar als er sprake is van een binding, heeft toestand 2 toch een lagere energie.

De twee elektronen in een paar hebben altijd tegenstelde spin (↑↓)

Chemie
Wetenschappen