Neutrale ionen?

Het woord atoom betekent ondeelbaar (deeltje) en
dat is al enige eeuwen principieel onjuist gebleken.

Ik doe een voorstel om atomen voortaan neutrale ionen te noemen.
Door dat te doen kan de Wet van behoud van ionen geformuleeerd worden:

bij elke chemische reactie blijft het totaal aantal
betrokken ionen voor elk element constant.

Chemie
Wetenschappen