Basisregels van wetenschappen


Elke wetenschap gaat uit van een aantal basiseigenschappen of fundamentele feiten
die niet verder te bewijzen zijn.
Alle zijn vanzelfsprekend en voor de hand liggend.

In de wiskunde heeft men het over axioma's,
in de natuurwetenschappen over postulaten en
in religie over dogma's.

Voorbeelden
In de wiskunde: 3 + 5 = 5 + 3
in de natuurwetenschappen: actie = reactie en
in religie: God bestaat.

Veel mensen denken, dat je in religieuze kwesties niet kunt redeneren.
Dat is een foute gedachte.
Net als in alle andere wetenschappen moet je in eerste instantie geloven in de basisregels.
Heb je die eenmaal geaccepteerd, kun je uitstekend redeneren.
In principe zijn daardoor alle wetenschappen een soort geloof,
het vertrouwen in de basisveronderstellingen.

Als één van die basisregels weerlegd wordt, worden alle eigenschappen
die van die basisregel zijn afgeleid, ontkracht en verdwijnen als sneeuw voor de zon.


Filosoferen Wetenschappen