Bestaan wonderen?


Om te beoordelen, of wonderen bestaan, moeten we ons eerst afvragen wat een wonder is.
Hiervoor zijn verschillende antwoorden mogelijk.
De definitie van wonderen is bepalend of wonderen bestaan.
Het Engelse werkwoord to wonder betekent zich afvragen en
dat is fraai gekoppeld aan het Nederlandse wonder.

Soms gebeurt er iets wat uiterst onwaarschijnlijk is dat het gebeuren zal:
- Een bepaald persoon wint de staatsloterij;
- alle Nederlanders gaan op één dag naar Boedapest;
- alle meren in Nederland vriezen op 15 juli dicht;
- twee witte ouders krijgen een zwart kind;
- een zwaar ongeval overleven en niets mankeren;
- je krijgt geld van de belasting terug, terwijl je verwacht te moeten bijbetalen;
- warmte stroomt van een koud voorwerp naar een warmer voorwerp;
Dat kun je wonderen noemen.
Er gebeuren echter dingen die in feite mogelijk zijn.
Hoe kleiner de waarschijnlijkheid, hoe groter het 'wonder'.
Deze soort wonderen bestaan.

Een Amerikaanse bouwvakker uit Truckee heeft een ernstig bedrijfsongeval
op wonderbaarlijke wijze overleefd.
De 41-jarige Ron Hunt viel van een ladder met zijn hoofd op een boor van 46 cm.
Hij verloor zijn oog, maar liep geen hersenletsel op.
Hunt was 15 augustus op een ladder van twee meter boven zijn hoofd aan het boren
toen de ladder begon te wiebelen. Meteen gooide hij de boor opzij
zoals het bouwvakkers geleerd wordt.
Helaas viel Hunt met zijn gezicht naar beneden van de ladder, op de boor.
De boor met een diameter van vier centimeter heeft volgens artsen zijn hersenen niet doorboord
maar opzij gedrukt.Goochelaars en illusionisten laten soms trucs zien, waarvan we allemaal versteld zijn,
zo wonderbaarlijk zijn ze. Die trucs zijn geen echte wonderen,
want we worden op een vernuftige en onderhoudende manier bij de neus genomen.

Soms vertellen mensen prachtige verhalen met wonderen erin.
Maar de verteller kan fantaseren, een sprookje vertellen,
overdrijven, zich vergissen of glashard liegen.
'Interessant doen', omdat het immers prachtig is om de krant of
zelfs de geschiedenis te halen, vinden die oplichters.
Een aardig voorbeeld is het geval met George Adamski.
Hij beweerde in 1959 op de planeet Venus te zijn geweest.
Hij heeft zijn reisverhalen uitbundig aan de toenmalige koningin Juliana mogen vertellen.
Tegenwoordig weten we, dat een bezoek aan Venus uiterst gevaarlijk en
daardoor extreem onwaarschijnlijk is. Het is er zeer heet,
de atmosferische druk is ruwweg honderd maal die van de aarde.
Er is geen zuurstof en het regent er zwavelzuur.
Je kunt een gebeuren een wonder noemen als je het niet verklaren kunt.
Maar het kan zijn, dat je informatie of inzicht mist.
Wat voor de één wonderlijk is, kan voor de ander verklaarbaar zijn.
Misschien kan niemand het verklaren.
Maar wat is 'niemand'? Heb je 'iedereen' geraadpleegd?
Denk eens aan het wonder van de voortplanting en van menselijke hersenen.
We kunnen ze wel aardig beschrijven maar we snappen er maar weinig van.

Zelf noem ik een gebeuren een wonder als er iets plaatsvindt
dat spot met de regels van de fysica. Enige voorbeelden.
  • Iets valt omhoog, waarbij de opwaartse kracht van het water of de lucht veel kleiner is dan de zwaartekracht.
  • Een blinde die het verschil tussen rood en groen waarneemt.
  • Een imploderende binnenband van een auto.
  • Een auto die water als brandstof gebruikt.
  • Een snaar, die uit zichzelf steeds hoger gaat klinken.
  • Een vlakke driehoek waarvan de hoeken samen 190º zijn.
Je kent vast vele wonderen uit de bijbel.
Er zijn sceptici, die ernstig aan de bijbelse wonderen twijfelen.
Soms zijn zij zo welwillend om de verslagen serieus te nemen en
proberen een rationele uitleg te verzinnen voor die verschijnselen
die meestal wonderen worden genoemd.
Mozes liet de Rietzee splijten. De Joden konden met droge voeten oversteken
maar het achtervolgende leger van de farao verdronk.
Hier is een wetenschappelijke verklaring voor bedacht. (Santorini)
Maar niemand kon verklaren, dat het op exact het goede tijdstip gebeurde.
Filosoferen Wetenschappen