Er zijn mensen, die dromen over gebeurtenissen die ze nooit hebben kunnen meemaken
Verklaring 1: reïncarnatie
Verklaring 2: collectief geheugen
Verklaring 3: toch iets gelezen of op t.v. gezien
Verklaring 4: genetisch overgebracht (meestal geen toereikende verklaring)
Verklaring 5: demonen
Verklaring 6: geest kan in de tijd reizen

Bestaat er een collectief geheugen?

Rupert Sheldrake heeft het in zijn boek 'The presence of the past' over zijn morfogenetische veldentheorie.
Simpel gezegd kwam hij op het idee, dat er ergens een collectief, zelfs wereldwijd geheugen bestaat
waarin elk mens en dier zijn kennis en ervaring instopt. Iedereen kan uit die databank putten.
De in- en output verlopen volautomatisch door middel van morfogenetische resonantie.

Een voorbeeld. Een probleem wordt 's morgens door een aantal mensen opgelost.
De denkwijze en oplossing komt in het collectieve geheugen.
Daardoor kunnen 's middag anderen het probleem gemakkelijker oplossen.

Vroeger werden melkflessen met een dopbij de deuren geleverd. Vaak werden ze bij de deur neergezet.
Sheldrake kwam op het idee doordat steeds meer mezen kans zagen om melkdoppen van flessen te openen.
Zo konden zij drinken van de melk.

Biologen, die het gedrag van de vogels waarnamen, konden hun gedrag eenvoudig verklaren
als een handeling die de mezen gewend waren te doen: het openpeuteren van zaden en nootjes.

Dit is een voorbeeld van een wetenschappelijke misser. Zo zijn er meer in de geschiedenis geweest.
Zo was men voor de tijd van Galileo Galileï ervan overtuigd,
dat een zwaar voorwerp sneller viel dan een lichter.
Proeven toonden aan, dat beide voorwerpen met dezelfde versnelling omlaag kwamen.
Achteraf dus bleek de antieke opvatting een volstrekte misser te zijn geweest
die zich duizend jaar wist te handhaven. Sommige lieden denken er nog steeds fout over!

Literatuur over het collectieve geheugen en de ontgoocheling ervan
Rupert Sheldrake, The presence of the past. London: William Collins, 1988.
James Fisher and R.A. Hinde, The opening of milk bottles by birds. British birds, vol. 42 (1949) p. 347-357.
R.A. Hinde and James Fisher, Further observations on the opening of milk bottles by birds.
British Birds, vol. 44 (1951) p. 393-396.
D.F. Sherry and B.G. Galef, Cultural transmission without imitation:
milk bottle opening by birds. Animal Behaviour 32 (1984) p. 937-938.
Idem, Social learning without imitation: more about milk bottle opening by birds.
Animal Behavior 40 (1990) p. 987-989.
C.J. Nicol, The social transmission of information and behaviour.
Applied Animal Behaviour Science 44 (1995) p. 79-98.

Filosoferen Wetenschappen