Geheugen

Ervaringen opdoen
Als je leeft in de beperkte tijd tussen je geboorte en je overlijden, beleef je best wel heel veel.
Je ervaart van alles met zintuigelijke waarnemingen en gevoelens.

Zintuigelijke waarnemingen
Je ziet bewegingen, vormen, contrastverschillen en kleuren.
Je hoort geluiden in verschillende toonhoogtes, klanken en sterktes.
Je ruikt riekende bloemen, parfum, een windje of lekker eten.
Je proeft zoete, zoute, bittere, zure voedingstoffen of
umami -- de vijfde smaak-- in bijvoorbeeld zeewiersoep.
Je voelt, dat de druk of temperatuur op je huid verandert.
Als het te erg wordt voel je dat als pijn.
Je voelt honger of dat je genoeg gegeten hebt.

Gevoelens
Het ervarenen van emoties, zoals liefde, veiligheid, schoonheid, ...
en het verlangen ernaar zijn voorbeelden van emoties.

Veel mensen verwarren voelen en gevoelens hebben.
Voelen is een zintuigelijke ervaring.
Gevoelens zijn emtioneel.

Denken
Eén van de taken van je hersenen is het denken.
Het grootste deel van je denken wordt beheerst door je geheugen.
Het is bijna niet voor te stellen, hoe je kunt denken zonder geheugen,
want waarover zou je moeten denken?

Veel mensen gebruiken tijdens het denken hun moedertaal, woorden of (flarden van) zinnen.
Anderen denken in beelden alsof ze een televisieprogramma bekijken.
Ook zijn er denkers in klanken en vooral bij sommige diersoorten zullen de gedachtes als geuren worden ervaren.

Geheugen
Je geheugen bewaart in principe alles van wat je ooit met je zintuigen bewust hebt waargenomen,
zelfs, wat je onbewust hebt gezien, gehoord, geroken, gevoeld of geproefd.
In principe onthoud je ook alle ideeën, die je ooit hebt vernomen en de bijbehorende gevoelens.

Herinnering
Als je je een opgeslagen feit uit je geheugen bewust wordt, dan heb je een herinnering.
Het denken gaat op verschillende manieren.

Parate kennis
Als je gespreksgenoot je naar een feit vraagt en je kunt antwoord geven,
dan bezat je op dat moment parate kennis.
Vaak is parate kennis niet voldoende aanwezigen.
Soms helpt hard nadenken. Je moet dan je geheugen opfrissen.
Dat is een speciale techniek.

Extern geheugen
Je kunt ook, als je bij voorbaat zeker weet, dat je het gevraagde feit niet kunt weten,
in een extern geheugen opzoeken. Denk b.v. aan een woordenboek, een encyclopedie,
een telefoonboek, een geschikt leerboek, een databank of een zoekmachine op internet.

Fotografisch geheugen
Sommige dingen onthoud je vanzelf. Daar hoef je geen enkele moeite voor te doen.
Er zijn mensen, die alles onthouden wat ze zien. Ze hebben een fotografisch geheugen.
Ze herinneren zich bijvoorbeeld alle woorden van een bladzijde van een boek.
Ze kunnen zo de tekst weer letterlijk citeren.
Dat zegt echter niets over het begrijpen van de tekst. Dat is een ander verhaal.

Leren
Als je aan het leren bent, op school, op je werk, thuis, tijdens je hobby of op vakantie,
het maakt niet uit, dan maak je gebruik van je geheugen.


Filosoferen Wetenschappen