Grappen

Denken over denken
Als ik aan denken denk dan denk ik:
hoe moeilijk is het denken!
Een paard heeft een veel groter hoofd dan ik,
dus ik laat het denken aan een paard over.


Liefde als een gevoel
Liefde is een gevoel dat je voelt
als je een gevoel voelt
dat je nooit eerder hebt gevoeld.


Wijze wijze
Een wijze is pas onwijs wijs als hij op wijze wijze
met zijn wijsheid anderen kan onderwijzen.


Vervoegen 1
Ik heb een puist van heb ik jou daar!
Jij hebt een puist van heb jij hem daar!
Hij heeft ... .


Vervoegen 2
Een zalm is de enige vis die je kunt vervoegen.
(Mondeling doen!)
Ik zal 'm
Jij zult 'm
Hij ...
Filosoferen Wetenschappen