Nooit

Stilte is een gebrek aan geluid.
Duisternis is het ontbreken van licht.
Koude is het gemis van warmte.
Niets laat zien, dat er iets ontbreekt.
Niemand: geen mens.
Leegte: het ontbreken van materie.

Fysisch gezien hebben stilte, duisternis, koude en leegte geen betekenis!
Toch waren de inzichten vroeger anders. Er was ooit een tijd, dat men naast de calorie,
de antieke eenheid van warmte (en energie in het algemeen)
ook de koude-eenheid de frigorie had.

Filosoferen Wetenschappen