Wat is het nut van jouw bestaan?
Wat is de zin van het leven?

Voor de gelovige kan het antwoord op deze vraag simpel zijn:
doen wat G'D van je verlangt om Hem te behagen. Dat verdient Hij.

Voor de atheïst ligt de zaak wat moeilijker.
Je geeft je leven alleen zin als je voor tenminste één medemens iets kunt betekenen.
Als je dat voor meerderen kunt, is dat mooi meegenomen.

Het vergaren van macht, aanzien en rijkdom kan wel een al of niet terecht doel zijn
maar of het nut heeft?


Filosoferen Wetenschappen