Waar ligt de grens tussen science en fiction?

Science fiction is de algemeen aanvaarde Engelse benaming voor een verhaal waarin verzonnen
wetenschap voorkomt. Vaak worden er fantasieën bedacht die later tot de reële mogelijkheden
gaan behoren. Beroemd zijn de verhalen van Jules Vernes. Denk aan een reis naar de maan.
De laserstraal was ook eerder gefantaseerd dan uitgevonden en geconstrueerd.
'Parallelle heelallen' is een begrip dat stellig uit de sciencefictionhoek kwam maar
tegenwoordig is het een bloedserieus kosmologisch begrip.
De grens tussen science en fiction kan dus overschreden worden.
Een sciencefictionschrijver is een geweldig auteur als de lezer zich de vraag stelt:
kan dat nu echt of word ik beduveld?
Zie in dit kader de aankondiging van het boek 'De vlo botst op de voetbal'.
Filosoferen Wetenschappen