Superleugens

In oorlog en liefde mag alles
Deze walgelijke leugen is een gigantische dwaling om te motiveren om je eigen zin door te drammen.
Wie tijdens een oorlog 'alles' doet om zijn doel te bereiken, kan zich als een oorlogsmisdadiger ontpoppen.
De internationale oorlogstribunalen in Den Haag bewijzen dat veelvuldig.
Het is niet nodig om hier op in te gaan.

Bij een individu die meent dat in oorlog en liefde alles mag, geldt maar één norm of waarde:
het recht van de sterkste, net als in de dierenwereld. Erger nog zelfs:
een dier doodt alleen en uitsluiend om zijn honger te stillen.
Een oorlogsmisdadiger is iemand die martelt, een sadist en machtswellusteling
van de ergste soort.

Wie een bestaande liefde verwoest door het principe 'in oorlog en liefde mag alles' toe te passen,
is een grenzeloze egoïst die alleen maar meer wil en die nooit verzadigd raakt.
Deze figuur zal never nooit not tevreden zijn.
Deze persoon heeft geen flauw benul van naastenliefde en zelfopoffering.
Deze egoist is de bron van veel verdriet en ellende.

Op één been kun je niet staan
Wie deze uitspraak letterlijk neemt, heeft het goed mis. Je kunt wel degelijk op één been staan.
Alleen kortere tijd dan op twee benen maar het kan dus wel.

Inhoudelijk is de uitdrukking een aanmoediging om nog een borrel te nemen.
Alsof iemand zelf niet kan bepalen wat zijn grens is.
Dat is erg opdringerig gedrag van een zogenaamde vriend. Erger nog:
hij probeert zijn eigen alcoholverslaving goed te praten en
aan een ander over te dragen.

Schelden doet geen pijn
Schelden lijkt geen lichamelijke pijn te doen maar
de ziel kan tenminste wel behoorlijk gekwetst raken.
De pijn doet het meest zeer als in de scheldpartij een kern van waarheid verscholen zit.
Overigens is ontdekt dat zielenpijn in hetzelfde deel van hersenen wordt gevoeld als fysieke pijn.
Schelden is een aspect van pesten.
Pesten veroorzaakt lijden, dat zelfs tot zelfmoord kan leiden.

Van werken is nog nooit iemand dood gegaan
Vraag dat maar eens aan de nabestaanden van de dwangarbeiders van bijvoorbeeld de Birma-spoorlijn
tijdens de bezetting door de Japanners tijdens de tweede wereldoorlog.
Duizenden stierven door complete uitputting, ontbering en onmenselijke dwang.

We zijn allemaal hetzelfde
In veel geciviliseerde landen zijn we voor de wet allemaal hetzelfde.
Helaas is dat in de praktijk nog lang niet altijd en overal het geval.

In biologische bouw zijn we in grote lijnen volgens dezelfde constructieprincipes samengesteld.
Gelukkig maar, anders moesten de artsen voor elk individu andere anatomieën bestuderen.
Niettemin is er enorme rijkdom aan individuele verschillen:
gezond - ziek, dik - dun, klein - groot, ... .
Psychisch kunnen 'we' ook enorm verschillen:
werklust, ambities, intelligentie, afkomst, seksuele geaardheid,
allerlei behoeftes, beroep, religie en andere denkbeelden.
Wat zou ons menselijk bestaan onwaarschijnlijk saai zijn als we allemaal hetzelfde waren!
Gelukkig zijn we geen klonen.


Filosoferen Wetenschappen