Wat is waarheid?

Een experimentje
Om een tafel zitten vier mensen. Midden op de tafel staat een porseleinen kopje.
Ze krijgen het verzoek om de volgende vraag te beantwoorden: waar zit het oor?
De eerste zegt, dat het oor rechts van het kopje zit.
De tweede stelt, dat het is geen oor maar een neus is. Het oor is dus naar hem toe gericht en
lijkt in het midden te zitten.
De derde zegt het oor links van het kopje te zien.
De vierde beweert, dat het kopje helemaal geen oor lijkt te hebben.
Hij kan nu eenmaal niet dwars door het kopje heenkijken.
Alle vier spreken zij de waarheid: zij geven weer wat zij waarnemen.
Niettemin beweren zij alle vier wat anders.
De één zou de ander gemakkelijk voor leugenaar kunnen uitmaken maar
dat blijkt niet terecht te zijn.

De conclusie van dit eenvoudige experiment moet dan ook zijn,
dat dé waarheid niet bestaat. Er zijn hier vier waarheden.
Elk heeft zijn eigen waarheid. Waarheid is betrekkelijk. Waarheid is subjectief.

Als genoemd voorbeeld in een rechtszaak ter sprake zou komen,
moet de rechter de zaak 'van alle kanten' bekijken en
tot de conclusie komen hoe de vork in de steel zit.
In dit voorbeeld is dat glashelder.
Veel situaties zijn veel minder duidelijk
hetzij door gebrekkige feitenkennis hetzij door gemis aan inzicht.
Wees daarom voorzichtig om iemand voor leugenaar uit te maken.
Het is beter om te zeggen: "dat is niet mijn beleving" of zoiets.

Samenvatting
Als iemand de waarheid spreekt, geeft hij weer wat hij heeft waargenomen.
Waarheid is betrekkelijk en subjectief. Absolute waarheid bestaat niet.

Filosoferen Wetenschappen