SI-eenhedenstelsel

In 1978 is in Nederland en veel landen op deze aardbol het SI-eenhedenstelsel ingevoerd.
SI staat voor Système International.
Veel eenheden zijn toen verboden zoals de calorie en de paardenkracht. De bedoeling was het aantal nuttige eenheden te minimaliseren.
De ons en pond zijn al een halve eeuw eerder verboden.
Een nieuwe verscherping inzake maten en meeteenheden werd de Metrologiewet. Zie hierna.

Ons en pond
Met de IJkwet van 1937 werd het ons en pond officieel afgeschaft.
In het alledaags spraakgebruik heeft het pond de waarde van een halve kilogram.
De ons is dan 100 g = 1 hg = 0,1 kg.
De ons en pond bestonden als vele varianten. Omdat het ons en pond niet wettelijk omschreven zijn,
mag een winkelier in Nederland zijn waren noch per ons noch per pond verkopen.
In sommige rekenboekjes voor de basischool worden de ons en pond nog steeds heel hardnekkig gebruikt!

Calorie
De calorie is een verouderde eenheid van energie.
Het is onvoorstelbaar hoe hardnekkig diëtisten zijn met het gebruik van de calorie.
Op verpakkingen van voedingsmiddelen behoort de energie- of voedingswaarde in J of kJ vermeld
te staan per 100 gram voedingstof. De uitspraak van joule is bij afspraak dzjoel.
1 calorie = 4,187 joule. 1 Cal (met hoofdletter) = 1 kcal = 4,187 kJ
De juiste eenheid is de joule (J) of de kilojoule (kJ)

Vrouwen hebben gemiddeld ongeveer 8 duizend kJ per dag nodig. Dat is 8 megajoule = 8 MJ.
Ze leveren dan een gemiddeld vermogen van circa 90 watt.
Mannen verbruiken ongeveer 10 duizend kJ per etmaal. Dat levert een vermogen van circa 116 watt.
Bij zwaar werk wordt dat natuurlijk meer.

Paardenkracht
Zo dient de pk (paardenkracht), een eenheid van vermogen en niet van kracht, vervangen te zijn door
de kW (kilowatt). 1 pk = 0,736 kW.
Nog veel te vaak worden auto's, vrachtwagens, motoren en tractoren aangeprezen met de antieke pk.

Metrologiewet
2 februari 2006 is de Metrologiewet ingevoerd als uitvoering van Europese richtlijn 2004/22/EG van
31 maart 2004. Deze wet gaat over meeteenheden
- die gebruikt worden bij het in de handel brengen van allerlei koopwaar en
- bij het gebruik van meetinstrumenten.
Het Nederlands Meetinstituut (NMi) heeft onder andere als taak het toezicht te houden op naleving
van deze wet. Een bedoeling is de bescherming van de consument. Het Ministerie van Economische Zaken
heeft vastgelegd dat het Van Swinden Laboratorium ( = VSL) in Delft hiervoor zorg draagt.
Later zijn er filialen gekomen.

Strafbaar
Formeel is elke handelaar die de metrologiewet overtreedt strafbaar.
Conservatisme, gewoonte, speelt hierbij een sterke rol.
Het toezicht op deze wet laat nog behoorlijk te wensen over.

Terug naar boven Fysica Wetenschappen