Nog niet verklaard
in de gangbare fysica
Probleem Uitleg met
triofysica
Baryon-asymmetrieWaardoor is er meer materie dan antimaterie? Triofysica ontkent het
bestaan van antimaterie.
Magnetische
monopolen
Zijn er deeltjes met 'magnetische lading'?
Zo ja, waardoor zijn ze niet te vinden?
Magnetische monopolen bestaan niet.
Er is geen reden voor.
Quantumchromodynamica (QCD)
in een niet gestoorde omgeving
De QCD-formules voor de
energieniveaus in de kernen kloppen niet.
Een kern bestaat niet uit protonen
en neutronen maar uit orions.
Massa van neutrino'sWat is de massa van de bestaande neutrino's? Elk deeltje heeft een massa
die een geheel aantal keren de massa
van een orion is.
GravitatiegolvenZit het universum vol met gravitatiegolven vanwege de Big Bang?
Of ontstaan gravitatiegolven door een astronomische oorzaak, zoals neutronensterren
die om elkaar draaien? Wat hebben ze te maken met
quantumgravitatie en/of algemene relativiteit?
Gravitatiegolven bestaan niet.
Wat men waarneemt zijn sterke trillingen
in de neutralonzee.
Vervallen protonen?Zo ja, wat is de halveringstijd? Ze zijn stabiel.
Ieder samengesteld deeltje kan worden vernietigd,
mits voldoende energie wordt gebruikt.
Geen enke vrij deeltje in de natuur heeft genoeg energie.
Alleen is het centrum van een ster
kunnen protonen worden gekraakt.
Bestaan bolbliksemsWat gloeit daar?
is het verschijnsel te verklaren?
Mogelijk is een bolbliksem
de kleinst mogelijke (nano-)ster.
Lichtsnelheid in vacuümWat begrenst de lichtsnelheid? De neutralonzee werkt als een medium.
Kosmologische constanteEr is vastgesteld, dat het heelal versneld uitzet.
Hoe kan dat?
Mogelijk gaat het om een optische illusie.
Kosmische inflatieKlopt de theorie, dat de ruimte uitzet? Ruimte en tijd behoren niet tot de fysica
.Ze zijn mathematisch. Ruimte kan niet uitzetten.
Draaiprobleem
bij de
Melkweg
Waardoor draait de Melkweg
bijna als een vaste schijf rond?
Gaat het om donkere materie of
moet de gravitatiewet van Newton veranderd worden?
De neutralonzee veroorzaakt een
meesleep-effect.
(viscositeit)
Fysica Wetenschappen