Mijmeren over volume, ruimte en inhoud

De fysicus zegt massa = dichtheid × volume. Hij gebruikt hier nooit inhoud.
Voor een wiskundige is inhoud en volume identiek.

Kijk eens naar het volgende voorbeeld:
een fles van een liter is gemaakt van 40 cm3 glas en bevat 0,2 liter frisdrank.
Hoe moet je die gegevens benoemen?
Wat ik ga stellen is puur intuïtief.

Mijn voorkeur gaat er naar uit om een massief voorwerp volume te laten hebben.
Het volume van de fles is dan 40 cm3.
De fles biedt als hol voorwerp ruimte, namelijk een liter.
Hier voel ik er veel voor om die 1 liter de ruimte van de fles te noemen.
De inhoud van de fles is 0,2 liter frisdrank en 0,8 liter vochtige lucht.

Het volume van de aanwezige frisdrank is 0,2 liter
en het volume van de opgesloten lucht is 0,8 liter.

Ik probeer dit 'netjes' te definiëren:
  • het volume van een(massief) voorwerp is de hoeveelheid ruimte die het inneemt.
  • De eindige ruimte van een (hol) voorwerp is de ruimte die het te bieden heeft.
  • De inhoud is wat zich feitelijk in het holle voorwerp bevindt.
    Dat kun je weergeven als massa, volume of aantal mol.
De ruimte van een gesloten cilinder = het volume van het gas dat erin zit (als er alleen gas in zit).

De waterverplaatsing van een schip, een aantal m3, is het volume van het verplaatste water.
Volume, ruimte, waterverplaatsing, m3, liter en inhoud (als een aantal dm3)
behoren all tot de dimensie volume.Fysica Wetenschappen