Unificatie van krachten

Soorten krachten
De sterke en zwakke kernkrachten, kleurkracht, quarks, gluonen, W- en Z-bosonen vervallen.
In triofysica bestaan ze alle domweg niet.

In de relativiteitstheorie en in pushing gravity is gravitatie slechts een schijnkracht.
De duwende deeltjes zijn de deeltjes in de neutralonzee. Zie triofysica.

Ook gravitonen zijn binnen triofysica een illusie, want ruimte kan niet golven.
Vanderwaalskracht is een residu van elektrische en magnetische dipool-, quadrupool- en
multipool-krachten op de schaal van een laboratorium.
Gravitatie is een combinatie van; - een residu van elektrische en magnetische dipool-, quadrupool- en
multipool-krachten op de schaal van een hemellichaam.
Dit is bedacht door Andrej Sacharov (Rus, 1968) - en pushing gravity

Alle overige krachten zoals magnetische kracht, veerkracht, normaalkracht, spierkracht en
chemische krachten zijn terug te voeren tot elektrische krachten.

Sommige krachten behoren niet thuis in de fysica, zoals
wilskracht, kracht van de liefde, denkkracht, slagkracht van een leger, …

Dan blijft er maar één fysische kracht over: de elektrische kracht.

Deze unieke kracht is automatisch fundamenteel.

Resulterende krachten
Versnelkracht, remkracht en centripetaalkracht zijn slechts vectorsommen
van eerder genoemde krachten, dus resulterende krachten.

Resulterende krachten kunnen zich voordoen als
• trekkend of aantrekkend dan wel
• duwend of afstotend.

Aantrekking en afstoting

Elektrische aantrekking is te verklaren zoals pushing gravity.
De snel bewegende kleine deeltjes worden geleverd door de neutralonzee. Zie triofysica.
Elektrische afstoting is te verklaren met uitstoten van orions. Zie triofysica.

Probleem: als van één lading het + teken in in – verandert,
of andersom, waardoor blijven de krachten dan even groot?
(Alleen de richting keert dan om.)

Het weglekken van lading kan deels verklaard worden door emissie van orions.


Fysica Orionhypothese.html Wetenschappen Home