U=IR


U=IR


U=IR en P=UIDe didactiek van de Wet van Ohm

Elke kromme is fysisch gezien recht,
als je haar maar gedetailleerd genoeg bekijkt.


Wet van Ohm
Spanning = stroomsterkte × weerstand werd altijd de Wet van Ohm genoemd.
Maar deze formule is helemaal geen wet!
In feite is spanning = stroomsterkte × weerstand
niets anders dan een definitie, namelijk de definitie van weerstand.
Het zou alleen en uitsluitend terecht zijn om
spanning = stroomsterkte × weerstand een wet te noemen
als de weerstand onder alle omstandigheden constant zou blijven.
De natuur schotelt ons echter geen enkele weerstand voor
die daaraan voldoet.
De ideale weerstand bestaat niet en daarmee ook niet de Wet van Ohm
die ons zou moeten leren, dat spanning en stroomsterkte evenredig zijn.
De weerstand van een geleider bestaat niet.

Heel wat leraren deden en doen hun best om hun leerlingen
de grafiek die het verband aangeeft tussen spanning en stroomsterkte
recht te laten tekenen om vooral de evenredigheid van spanning en
stroomsterkte aan te tonen. Dat gebeurt vooral in de onderbouw.
Ik heb me er ook schuldig aan gemaakt!
De natuur wordt hier wezenlijk geweld aangedaan en
de didactiek is daardoor misleidend.

De definitie van weerstand
Uit didactisch oogpunt stel ik daardoor voor om
niet meer te spreken over de wet van Ohm
maar over de definitie van weerstand.Fysica Wetenschappen