Zwaartekracht en zo

Gravitatie en zwaartekracht
In het algemeen worden de begrippen gravitatie(-kracht) en zwaartekracht als identiek beschouwd.

Het verdient aanbeveling om zwaartekracht (= mg) alleen te gebruiken bij een planeetoppervlak.
Immers heeft een astronaut die om de aarde cirkelt geen zwaarte; hij is gewichtloos. Toch werkt de
gravitatie op hem. Die trekt hem (met ruimtevaartuig en al) om de aarde heen.
De gravitatie fungeert dan als centripetaalkracht. Het lijkt alsof er geen zwaartekracht is
('gewichtsloosheid')en dat is volgens mijn definitie ook zo!

Zwaartekracht, normaalkracht en gewicht
Als een voorwerp in rust op een horizontaal vlak ligt, zijn de zwaartekracht en normaalkracht even
groot en tegengesteld gericht. De resultante van de twee krachten is nul. Niets nieuws.

Foute boel
In veel leerboeken staat, dat de normaalkracht de reactiekracht is van de zwaartekracht.
En dat is hartstikke fout. Hoe zit dat?

Actie = reactie
In het algemeen geldt de derde wet van Newton:
als voorwerp A een kracht F op B uitoefent,
dan oefent B een even grote kracht F op A uit.
Die twee krachten zijn even groot en tegengesteld gericht.
Ze werken niet op hetzelfde voorwerp en kunnen daarom niet gecombineerd worden!
Als de actie zwaartekracht is, dus de aantrekkingskracht die de aarde op een voorwerp uitoefent,
dan is de reactiekracht de aantrekkingskracht die dat voorwerp op de aarde uitoefent!

Let dus op, dat actie en reactie op verschillende objecten werken.
Ze kunnen dus nooit (als vectoren) worden opgeteld.

Als ik val neemt mijn snelheid elke seconde toe met 9,8 m/s.
Intussen valt de aarde naar mij toe met 0,000 000 000 000 000 000 001 m/s2.
Dat is onmeetbaar weinig en ook onmerkbaar. Je kunt dat berekenen met Ma = mg of
6 × 1024 × kg × a = 60 kg × 9,8 m/s2.

De normaalkracht is de veerkracht die het ondersteuningsvlak op het voorwerp uitoefent.
De reactiekracht hiervan is de kracht die het voorwerp op het ondersteuningsvlak uitoefent en
dat is per definitie het gewicht van dat voorwerp. In een lift en raket kunnen beide veranderen.

Gevolgkracht
De combinatie van de zwaartekracht en de aanwezigheid van een steunvlak veroorzaken samen de
normaalkracht. Daarom is de normaalkracht een gevolgkracht.
Een gevolgkracht heeft een andere betekenis dan reactiekracht.

De reactiewet van Berry
Deze wet is voor het eerst in 2012 geformuleerd door Berry Uiterwijk Winkel.
Actie en reactie zijn altijd dezelfde soort kracht.
Als de actie bijvoorbeeld gravitatie is (zoals hiervoor), dan is de reactie ook gravitatie
(en dan geen elektrische kracht of een andere soort kracht).

Fysica Wetenschappen