De inhoud van 'De vlo botst op de voetbal'
Hoofdmenu
Boeken


De inhoud van 'De vlo botst op de voetbal'
De vlo is de auteur en de voetbal is
de gevestigde orde van de natuurwetenschappen.
(De voetbal verandert nauwelijks van snelheid en de vlo kaatst terug)
0 Inleiding
0.0 Vragen, vragen, vragen
0.1 Doelgroep
0.2 Waarschuwingen
0.3 Geen paginanummering
0.4 Opvattingen over de fysica
0.5 Opvattingen over de driedimensionale ruimte
0.6 Opvattingen over de tijd
0.7 Opvattingen over massa, lading en energie
0.8 Noodzakelijke proeven
1 De ééndimensie
1.1 Dimensieloze grootheden
1.2 De ééndimensie
1.3 De quasi eenheid van de ééndimensie, Re
1.3.1 COP
1.4 Procent, promille, ppm, Grieks voorvoegsel
1.5 Grootheden die tot de ééndimensie behoren
2 De oreonhypothese
2.0 Voorwoord bij de oreonhypothese
2.1 Reacties met massaverlies
2.1.1 Zagen
2.1.2 Chemische reacties
2.1.3 Kernreacties
2.2 De kern van de oreonhypothese
2.2.1 Vijf behoudspostulaten
2.2.2 De stelling van Noether
2.2.3 Oreons en hun eigenschappen
2.2.4 Associatie van oreons
2.2.5 Coulomb postulaat
2.2.6 Drie gepostuleerde behoudswetten voor oreons
2.2.7 Het dissociatiebeginsel
2.2.8 Nog een behoudswet
2.2.9 Energie-omzetting
2.2.10 Neutrino’s
2.2.11 Elektronen
2.2.12 De grootte van de elementairmassa ₪
2.2.12.1 Een gemeenschappelijke deler
2.2.12.2 De massa van fotonen
2.2.12.3 Het mössbauer-effect
2.2.12.4 Conclusie
2.2.13 Geen antimaterie
2.2.14 Positronen of positieve elektronen?
2.2.15 Negpo’s
2.2.16 Neutrale elektronen
2.2.17 βo-straling
2.3 Elektronen en quantumfysica
2.3.1 Elektronen om een ionkern
2.3.2 Verboden overgangen
2.3.3 Drie presentaties en misschien nog één
2.3.4 Aard van quantumfysica
2.4 Ionkernen
2.4.0 Onderzoek van kernen
2.4.1 Andere uitgangspunten
2.4.2 Elke ionkern bevat biljoenen oreons.
2.4.3 De onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg
2.4.4 De vorm van een ionkern
2.4.5 Enige stabiliteitscriteria
2.4.6 De elektrische lading van kernen
2.4.7 Het stabiliteitseiland
2.4.8 Isomeren
2.4.9 Isobaren
2.4.10 Isotopen
2.4.11 Equitopen, een nieuw fenomeen
2.4.12 Isotonen
2.4.13 Geen nieuwe codering van kernen
2.5 Kerntransmutaties en kernenergie
2.5.1 Algemeen
2.5.1.1 Soorten kerntransmutaties
2.5.1.2 Massadefect
2.5.1.3 Energieverandering bij kernreacties
2.5.1.4 Een nieuwe poging om kernenergie vrij te maken
2.5.1.5 Aantikken
2.5.1.6 De scanning tunneling microscope
2.5.2 Radioactief verval
2.5.2.1 Gammastraling
2.5.2.2 Bèta-verval
2.5.2.3 Eenduidige manier van verval met equitopen
2.5.2.4 Een mogelijk experiment &)
2.5.2.5 Twee soorten neutronen
2.5.2.6 Elektronenvangst
2.5.2.7 Andere radioactieve processen
2.5.2.8 Het 'spontaan' splijten
2.5.2.9 Relatief weinig stabiele kernen
2.6 Exoten
2.6.0 Mislukte, onstabiele, naakte kernen
2.6.1 De quarks van het standaardmodel
2.6.2 Beschietingen en botsingen
2.6.3 Aanwezigheid van exotische deeltjes
2.6.4 Baryonen
2.6.5 Samenstelling van een muon
2.6.6 Verval van een muon
2.6.7 Mitrailleur-effect
2.6.8 Tijddilatatie?
2.6.9 GPS
2.6.10 Vreemdheid en isospin
2.6.11 Nieuw te ontdekken deeltjes
2.7 Neutralons
2.7.1 Neutrale exoten
2.7.1.1 Neutralons
2.7.1.2 Equitopen van neutronen
2.7.2 Neutralonzee
2.7.3 De lichtsnelheid
2.7.3.1 Een vaste snelheid
2.7.3.2 Een somvector van snelheden
2.7.4 Nog drie hypotheses
2.7.5 Toenemende massa
2.7.5.1 De massaformule van Einstein
2.7.5.2 Het ‘opveeg-effect’
2.7.5.3 Wrijving
2.7.5.4 Straling
2.7.5.5 Uitdaging
2.7.5.6 Frontaal botsende deeltjes
2.7.6 Eerste en tweede brownbeweging
2.7.6.1 Definities
2.7.6.2 Test
2.7.7 De verschuiving van het perihelium
2.7.8 Anomalieën van de Newtonse zwaartekracht
2.7.9 Zwaartekrachtgolven?
2.7.10 Lenswerking door lichtbreking
2.8 Fotonen met oreons
2.8.1 Geen loslopende energie
2.8.2 De invloed van de neutralonzee op fotonen
2.8.3 Fotonen komen en gaan
2.8.4 Emissie van een oreon door een schilelektron
2.8.5 Absorptie van een oreon door een schilelektron
2.8.6 Andere geladen deeltjes
2.8.7 De spin van een foton
2.8.8 Gravitatie en fotonen
2.8.9 Dualistisch karakter
2.8.10 De massa van een foton
2.8.11 De massa van elektronnegpo’s
2.8.12 Compton-effect
2.9 Unificatie van krachten
2.9.1 Kernkrachten
2.9.2 Vanderwaalskracht
2.9.3 Gravitatie
2.9.3.1 Duwende gravitatie
2.9.3.2 Megapolen
2.9.4 Unificatie van krachten
2.10 Korte samenvatting van de oreonhypothese
2.11 Bijlagen bij de oreonhypothese
Or1 Wet van Coulomb
Or2 Lijst met stabiele kernen
Or3 Kampioenen
Or4 Het verval van de exoten
Or5 Nieuwe formule voor het compton-effect
Or6 Wrijving door de neutralonzee
2.12 Nieuwsgierig
3 Heelalkunde
3.1 Inleiding op heelalkunde
3.2 Gegeneraliseerde kleur
3.3 Reis door het heelal
3.4 De frequentieafname
3.4.1 Van roodverschuiving naar frequentieafname
3.4.2 Mogelijke oorzaken van frequentieafname
3.4.3 Het compton-, wrijving- en maxwell-effect
3.4.4 Het einstein-effect
3.4.5 Het inflatie-effect
3.4.6 De verhouding van de effecten
3.4.7 Alleen het doppler-effect
3.4.8 Afstandsbepaling van spiraalnevels
3.4.9 De wet van Hubble
3.4.10 Het effect van de uitdijing op ons zonnestelsel
3.4.11 Het verleden
3.4.12 Het compton-heelal
3.4.13 Een mix van alle effecten
3.4.14 Onbetrouwbaarheden
3.4.15 Onbetrouwbaarheden bij dubbelsterren
3.4.16 Onbetrouwbaarheden bij sterren
3.5 Absorptie door de vrijwel lege ruimte
3.6 Verstrooiing
3.7 Absorptie en verstrooiing
3.8 Lichtbreking
3.9 De vorm van het heelal
3.9.1 Het aantal (wiskundige) dimensies
3.9.2 Moeilijk om de vorm te bepalen
3.9.3 Is het heelal isotroop?
3.9.4 Een worp omhoog en een explosie
3.9.5 Een mogelijke vorm van het heelal
3.9.6 Deel 4
3.9.7 Samenvatting
3.9.8 Behoudswetten
3.9.9 Hoe gaat het verder?
3.9.10 Versnelling?
3.9.11 Gequantiseerde frequentieafname
3.9.12 Uitleg van de gequantiseerde frequentieafname
3.10 Evolutie van sterren
3.10.1 Hertzsprung-Russell-diagram
3.10.2 De levensloop van sterren 1
3.10.3 Postzegels
3.10.4 De levensloop van sterren 2
3.11 Alles draait in het heelal
3.11.1 Planeten om de zon
3.11.2 Een draaiende Materieschil
3.12 Het heelal in thermodynamisch evenwicht
3.12.1 De paradox van Olbers
3.12.2 De gegeneraliseerde paradox van Olbers
3.12.3 Uit- en instraling
3.12.4 Globaal thermisch evenwicht
3.12.5 Maxwell-Boltzmann-verdeling over de sterren en spiraalnevels
3.12.5.1 Gemiddelde temperatuur
3.12.5.2 Variatie in plaats
3.12.5.3 Variatie in tijd
3.12.5.4 De Maxwell-Boltzmann-verdeling
3.12.6 Waardoor de temperatuur zou veranderen
3.12.6.1 Paarsgewijze gegeneraliseerde verduisteringen
3.12.6.2 Andere oorzaken
3.13 Levensloop van een ster 3
3.13.1 Andere opvattingen
3.13.2 Gravitationele fusie
3.14 Het heelal met fopbeelden
3.14.1 De Earde
3.14.1.1 Meteoriet
3.14.1.2 Trilmachine
3.14.1.3 Golfbak
3.14.2 De spiegelkamer
3.14.3 De overgang van spiegelkamer naar de Materieschil
3.14.3.1 Kleiner heelal
3.14.3.2 Materieschilronde
3.14.3.3 Storing door gravitatie
3.14.3.4 Fopbeelden
3.15 Verwachtingen
3.16 Doelen
3.17 Minder heelal
3.18 Absorberende materie
3.18.1 Donkere materie in het uitdij-heelal-model
3.18.2 Geen donkere materie in het materieschilmodel
3.18.3 Gravitatiewet
3.19 Bijlagen bij heelalkunde
He1 Afstandsmaten
He2 Heelaleilanden
4 Elektrische stromen
4.1 Wet (?!) van Ohm
4.2 Differentiële weerstand
4.3 Een model voor een elektrische stroom
4.3.1 De fietsketting
4.3.2 De nagebootste spanningsbron
4.3.3 Wisselstroom, gelijkstroom en pulserende gelijkstroom
4.3.4 Stroomsterkte
4.3.5 Achtergrondkennis
4.3.6 Stroomregel
4.3.7 Het effect van een elektrische weerstand
4.3.8 Warmteontwikkeling
4.3.9 Beperking
5 Thermo en yotto
5.0 Inleiding
5.0.0 Inleiding voor de leerling/student
5.0.1 Inleiding voor iedereen
5.0.2 Yotto
5.0.3 Temperatuur
5.0.4 n-Gassen
5.0.5 Thermo
5.0.6 Leidraad
5.0.7 De drie nieuwe constanten
5.0.8 Een nieuwe schaalverdeling
5.0.9 Thermische chaos
5.1 Niveau dagelijks leven
5.1.1 Het nieuwe taalgebruik
5.1.2 Klimatologische ervaring
5.1.3 Ervaring van het menselijk lichaam
5.1.4 Techniek
5.1.5 Voeding
5.2 Niveau basisschool
5.2.1 17 onderzoekjes
5.2.2 De bespreking van de onderzoekjes
5.3 Niveau onderbouw middelbare school
5.3.1 Beetje geschiedenis
5.3.2 Omrekenformules
5.3.3 Tabel
5.3.4 Warmtebronnen
5.3.4.1 Chemische reacties
5.3.4.2 Compressie
5.3.4.3 Elektrische stroom
5.3.4.4 Kernsplijting
5.3.4.5 Kernfusie
5.3.4.6 Wrijving
5.3.4.7 Onelelastische botsing
5.3.4.8 Een voorwerp met hoge thermo
5.3.4.9 Straling
5.3.4.10 Verborgen, opgeslagen warmte
5.3.4.11 Magnetisatie
5.3.5 Thermisch contact
5.3.5.1 Warmtetransport
5.3.5.2 Eenrichtingsverkeer in de thermodimensie
5.3.5.3 Thermisch evenwicht
5.3.5.4 Straling
5.3.6 Mogelijke effecten van warmtetoevoer
5.3.6.1 Het verwarmen van alle stoffen
5.3.6.2 Levende wezens
5.3.6.3 Het verwarmen van vaste stoffen
5.3.6.4 Het verwarmen van vloeistoffen
5.3.6.5 Het verwarmen van damp
5.3.6.6 Het verwarmen van gas
5.3.6.7 Chemische reacties
5.3.6.8 Straling
5.3.7 Warmte en thermo vergeleken
5.4 Niveau bovenbouw HAVO en VWO
5.4.1 Thermometers
5.4.1.1 Smeltthermo = stolthermo
5.4.1.2 Kookthermo = condensthermo
5.4.1.3 Isotherm
5.4.1.4 Tripelthermo
5.4.1.5 Curiethermo
5.4.1.6 IJkthermo’s voor de thermometrie
5.4.1.7 Geijkte thermometer
5.4.1.8 Vloeistofthermometers
5.4.1.9 Elektrische thermometer
5.4.1.10 Bimetaalthermometer
5.4.1.11 Verandering van kleur
5.4.1.12 Protothermometer en afgeleide thermometers
5.4.1.13 De protothermometer
5.4.1.14 Afgeleide thermometers
5.4.1.15 IJs, water, stoom
5.4.2 De wereld van de moleculen
5.4.2.1 Moleculen
5.4.2.2 Thermische beweging
5.4.2.3 In vaste stoffen
5.4.2.4 In vloeistoffen
5.4.2.5 In dampen en gassen
5.4.3 De snelheid van de moleculen bij één thermo
5.4.3.1 Een isotherm gedachten-experiment
5.4.3.2 Denkbare verdelingen
5.4.3.3 De Maxwell-Boltzmann-verdelingsfunctie
5.4.3.4 De modale snelheid
5.4.3.5 De gemiddelde snelheid
5.4.3.6 De gemiddelde waarde
5.4.3.7 De middelbare waarde
5.4.3.8 Vergelijk het gemiddelde en de middelbare waarde
5.4.3.9 De middelbare snelheid
5.4.3.10 Een veronderstelling over snelheden
5.4.3.11 Wet van de gelijke verdeling
5.4.4 De snelheid van de moleculen als de thermo verandert
5.4.4.1 Thermo en snelheid
5.4.4.2 De nulthermo
5.4.4.3 Bewegingsenergie
5.4.4.4 Een kwadriljoen
5.4.4.5 Een yotto
5.4.4.6 Aantal yotto
5.4.4.7 De thermische energie van een gas
5.4.4.8 Definitie van de thermo, de kern van deze afdeling 5
5.4.4.9 Een waarschuwing
5.4.5 De ééndimensie
5.4.6…Het ideale gas
5.4.6.1 De ideale gaswet
5.4.6.2 Afgeleide ideale gaswetten
5.4.6.3 Een ideaal gas onder normale omstandigheden
5.4.7 Berekeningen bij het verhogen van de thermo
5.4.7.1 Ideale thermische isolatie van de omgeving
5.4.7.2 Opgenomen warmte = afgestane warmte
5.4.7.3 Thermische opslag
5.4.7.4 Het verwarmen van twee voorwerpen
5.4.7.5 Het verwarmen van een hoeveelheid stof
5.4.7.5.1 Een voorbeeld met water
5.4.7.5.2 Thermische massa
5.4.8 Uitzetting
5.4.8.1 Uitzetting van gassen en dampen
5.4.8.2 Dubbelthermo voor vaste stoffen
5.4.8.3 Effecten van uitzetting op een oppervlak en een volume
5.4.8.4 Dubbelthermo voor vloeistoffen
5.4.9 Warmtestroom
5.4.9.1 Opwarmtijd
5.4.9.2 De soortelijke opwarmtijd
5.4.9.3 De opwarmfrequentie
5.4.9.4…De soortelijke opwarmfrequentie
5.4.10 Enige chemische berekeningen
5.4.10.1 Kwadriljoen en yotto
5.4.10.2 De (absolute) massa van de moleculen
5.4.10.3 Relatieve yottomassa
5.4.10.4 De berekening van de relatieve yottomassa van moleculen
5.4.10.5 De massa van suiker
5.4.10.6 De explosie van knalgas
5.4.10.7 Yocon
5.4.10.8 De zuurheid
5.4.10.9 Mascon
5.4.10.10 Volcon
5.4.10.11 Andere concentraties
5.5 Universitair niveau
5.5.1 Thermische chaos
5.5.1.1 Definitie
5.5.1.2 De derde hoofdwet van de thermodynamica
5.5.2 Vrije energie
5.5.2.1 Algemeen
5.5.2.2 Een voorbeeld met samengeperste lucht
5.5.3 Thermische yotto
5 5.4 De wet van Dulong en Petit
5.6 Bijlagen bij thermo en yotto
Th1 De eenheid Re
Th2 De yotto
Th3 Thermo
Th4 De ideale gaswet (in zijn nieuwe gedaante)
Th5 Bij het verwarmen van een voorwerp
Th6 Bij het verwarmen van een aantal kilogram stof
Th7 Dubbelthermo's
Th8 Voor chemische berekeningen
Th9 Omrekenen
6 De helium-waterstof-neutralium-hypothese
6.1 De λ-overgang
6.2 De gangbare beschrijving: het twee-fluïdamodel van Tisza
6.3 Waarom iets anders?
6.4 De helium-waterstof-neutralium-hypothese
6.4.1 Referenties over Nt-4
6.5 Vergelijk
6.6 Warmtegeleiding
6.7 Elektrische geleiding??
6.8 Experimentele toetsing
6.9 Uitdaging
6.10 Elektrische supergeleiding van metalen
6.11 Superlekken
6.12 In- en uitplopenergie
6.13 Nogmaals de λ-overgang
6.14 Van heet naar koud
6.15 Andere lichte elementen


Naar boven
Boeken
Hoofdmenu