Alcohol en Verkeer

Helaas lezen we al te vaak hoe beschonken lieden achter het stuur kruipen en
dodelijke ongelukken of zwaargewonden maken.
Het is volkomen terecht, dat in de verkeersregels is opgenomen,
dat het bloed-alcohol-gehalte (B.A.G.) niet meer dan 0,5 promille mag zijn.
Het bloed mag dus niet meer dan een 0,5 cm3 alcohol per liter bevatten.
Een overtreding daarvan wordt aangerekend als een misdrijf.
Hoe snel is zo'n concentratie al bereikt? De berekening blijkt simpel te zijn.

Beetje rekenen
Stel je beschouwt een alcoholische drank, die p procent alcohol bevat.
De juiste waarde van p staat altijd op het etiket van de fles vermeld,
tenzij er sprake is van clandestien spul.
Vul nu eens een glas van deze vloeistof met V cm3.
Dan bevat dat glas (pV : 100) cm3 pure alcohol.
Een volwassene heeft circa 5 liter = 5000 cm3 bloed in het lijf.
Als een persoon n van bovengenoemde glazen leegdrinkt,
dan is de alcoholconcentratie in zijn/haar bloed na enige tijd
{pVn : 100) cm3 } : 5000 cm3 = { pVn : 500 } promille.

Voorbeelden
Eén borrelglaasje (50 cm3) sterke drank (35 %) geeft een alcoholgehalte
van 35 x 50 x 1 / 500 promille = 3,5 ‰.
Eén glaasje (80 cm3) wijn of sherry (12,5 %) veroorzaakt al 2 ‰.
Eén glas (200 cm3) bier (5% = 50‰) geeft ook 2 ‰.
Wat je ook aan alcoholische drank nuttigt, het doet er niet toe,
je komt steeds boven 0,5 promille uit.


Dringend verzoek
Als je (te zijner tijd) wilt autorijden, laat de alcohol dan alsjeblieft staan
zowel terwille van je zelf als terwille van je medemens.


promillageeffecten van alcohol op het autorijden
0,2 tegenliggers worden slecht gezien
0,3+ afstand schatten gaat niet meer goed
0,5+ Alles lijkt verder weg dan echt
+ Rood licht wordt zeer slecht waargenomen
+ Het reactievermogen is zeer merkbaar minder
+ Ernstige evenwichtsstoornissen
1,0+ Stomdronken
+ Het kijkveld is enorm versmald
1,5+ Ladderzat
+ Een dodelijke machine


Bron: Theorieboek voor rijbewijzen A en B; ISBN 90-72967-03-8

Maatschappelijk Wetenschappen