Gezondheid

Bedoeling
Deze tekst geeft een poging weer om te definiëren wanneer iemand gezond is.
Om dit te realiseren is het van belang om onderscheid te maken
tussen subjectieve en objectieve gezondheid.

De tekst is bedoeld voor volwassen mannen, vrouwen en alle mogelijke tussenvormen.
(In veel landen worden al die varianten (bijna 100) als een ziekte beschouwd.)

Met hij wordt ook zij bedoeld.

Met een modale waarde wordt in deze tekst het volgende bedoeld:
de waarde ligt steeds tussen een geaccepteerde en relevante onder- en bovengrens.

Specifiek voor kinderen geldt,
dat de groei en verandering naar volwassenheid modaal verloopt.
Het wisselen van het melkgebit naar het gebit van volwassenen gebeurt zoals het moet.

Het is discutabel, of dwerg- dan wel reuzengroei een ziekte is.

Een mens kan ziek zijn wat betreft lichaam, geest of psyche,
interactie met medemens dan wel maatschappij.
De tekst gaat voornamelijk over het lichamelijke.

Subjectieve gezondheid
Een wat oudere man met een kunstgebit en overgewicht die dagelijks vijf verschillende pillen
moet slikken, kan zich kiplekker voelen. Hij waant zichzelf gezond. Dit is een voorbeeld van
subjectieve gezondheid. Zo zijn er veel andere voorbeelden te verzinnen.

Objectieve gezondheid
Een mens is objectief gezond als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

Hij beschikt over al zijn organen.
Alle organen doen modaal waarvoor ze bedoeld zijn.
Er is geen enkele noodzaak voor medicijnen of voedselsupplementen.
Er is geen enkele noodzaak voor wat voor prothese dan ook.
Zijn afweersysteem tegen allerlei ziektekiemen werkt goed.
Hij is niet vergiftigd, noch met chemische middelen noch
met schadelijke bacteriën of virussen.
De bloedsomloop verloopt modaal.
Alle "bloedwaarden" zijn modaal.
Alle regelsystemen (temperatuur, hormonen, … ) in het lichaam werken steeds modaal.
Hij kan circa éénderde van het etmaal slapen.
Zijn gewicht en lengte verhouden zich modaal.

Er zijn geen vergroeiingen, misvormingen, littekens,
in- of uitwendige gezwellen of verwondingen.
Er is geen (vergroeide) Siamese tweeling, noch uitwendig noch inwendig.
Het verouderen verloopt modaal.
Zijn haargroei is modaal.

Al zijn zintuigen functioneren modaal.
Zijn sensibele zenuwen geven de signalen correct door aan de hersenen.
Hij kan niet alleen stereofonisch horen maar ook bewust luisteren.
Hij kan ruiken en geuren herkennen.
Hij kan de vijf smaken zout, zoet, zuur, bitter en umami onderscheiden.
Hij kan niet alleen stereoscopisch zien maar ook bewust kijken.
Hij kan pijn voelen maar heeft geen enkele pijn.
Zijn gevoelszintuigen, tast, waarschuwen voor te hoge druk en temperatuur.
Hij ervaart geen hallucinaties.
Het korte- en langetermijngeheugen werken goed.
Hij kan terzake beslissen op grond van wat hij weet.
Hij is zich bewust van plaats, ruimte en tijd.
Hij kan allerlei soorten gevaar herkennen.
Hij kan nieuwe theorie tot op zeker niveau begrijpen en aanleren.
Hij kan modaal rekenen.
Hij kan modaal lezen.
De ziel en geest stimuleren het lijf in gunstige zin.

Zijn motorische zenuwen brengen de signalen van de hersenen
modaal over naar de bedoelde spieren.
Zijn reflexen werken modaal.
Zijn motoriek en fijnmotoriek werken modaal.
De oog-hand-coördinatie werkt modaal.
Hij kan verstaanbaar spreken, tenminste in zijn moedertaal.
Hij kan op herkend gevaar reageren.
Hij kan nieuwe, praktische vaardigheden aanleren.

De in- en uitademing werken goed.
Hij heeft een modaal uithoudingsvermogen.

De spijsvertering werkt goed, van mond t/m anus.
Het gebit is compleet en onaangetast.
Hij eet modaal.
Hij drinkt modaal.
De nieren filteren correct.
Hij kan urine en ontlasting modaal ophouden.
Hij heeft geen (last van) allergieën.

Hij heeft een modaal libido.
De geslachtsorganen functioneren modaal.
Mannen zijn vruchtbaar van het begin van de pubertijd tot de dood.
Vrouwen zijn vruchtbaar van het begin van de pubertijd tot het einde van de menopauze.
Vruchtbare vrouwen menstrueren met behoorlijk constante regelmaat.

Dagelijks ontstaan defecten in het DNA; de herstelmechanismen
moeten genetische schade modaal kunnen herstellen.

Hij vertoont geen verslaving
(eten, snoep, alcohol, seks, porno, drugs, gokken, aankopen, …)

Er kan zo veel fout gaan, dat het een wonder is,
dat iemand objectief gezond kan zijn.Menu maatschappelijk Wetenschappen