Roma en Sinti, zigeuners

Roma en Sinti zijn twee nomadenvolken. Vaak werden ze als zigeuners aangeduid.
Ze hebben overwegend een zwervend bestaan met een woonwagen, een soort caravan.
Ze hebben dan geen vaste woonplaats of adres.

In Europa zijn deze mensen zwaar gediscrimineerd.
U hoeft misschien niet eens op 'zigeuners' te googelen om er meer van te weten.
Als het even kan, worden ze op één of andere manier wel weggejaagd.
Wat is de oorzaak van deze slechte bejegening?

Traditie?
'Mijn' ouders discrimineerden hen, dus zal er wel iets mis met ze zijn.
"Onbekend maakt onbemind". Wat is hier aan de hand?

Hoewel ik de diepere oorzaak niet ken, zie ik wel tenminste één aanleiding,
ons eigen discriminerende gedrag!
In principe willen Roma en Sinti echt wel werken maar overal stoten zij hun neus.
Ze worden (vrijwel) nergens aangenomen.
Toch moeten zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien maar dat wordt hun door ons onmogelijk gemaakt.
Om te kunnen overleven moeten ze helaas soms de wet overtreden en dat versterkt hun negatieve imago.
Hier is sprake van een negatieve spiraal.

Vroeger kon zij hun kampement vrijwel overal opzetten. Tegenwoordig is dat vrijwel uitgesloten.
Eén van de zeer weinige mogelijkheden is een grote parkeerplaats langs de autowegen.
Meestal worden ze weer vlot weggestuurd door de politie.
Zou u zo willen leven?

Vroeger leerden we 'heb uw naaste lief'. Weet u dat nog? Past u dat toe?
Ook 'zigeuners' zijn uw naasten, of u dat nu leuk vindt of niet.

Er worden heel veel ophaal-acties gehouden voor arme Roemenen; op zich heel lief bedoeld.
Maar die Roemenen discrinineren de Roma en Sinti 'als de pest'.
Denk maar niet dat uw gaven ooit bij hen terecht zullen komen.
Daardoor geef ik nooit iets aan zo'n ophaal-actie.
Ik discrimineer mensen die discrimineren.

Maatschappelijk Wetenschappen