Paulus

De duivel vermomd als Paulus
Sommige Christenen zeggen al sinds de Middeleeuwen, dat de Joden met een bedekking rondlopen: hun ziel
zou verduisterd zijn. Ik ben er van overtuigd, dat het omgekeerde waar is:
Paulus heeft alle Christenen misleid. Hij heeft twee millenia lang kans gezien om een groot deel van
de mensheid om de tuin te leiden. Paulus is voor mij een duivel in mensengedaante.
Deze krasse bewoordingen eisen een keiharde uitleg.

Eerst heet Paulus Saulus. Hij was een uitgesproken moordlustig type.
Paulus verkondigt tijdens een synagogedienst, dat je aan Jezus vergeving voor je zonden kunt vragen.
In de Joodse traditie kan alleen God je zonden vergeven.
Ook Jacobus geeft in het Griekse testament aan, dat niet Jezus, maar God vergiffenis schenkt.

Paulus gebiedt, dat je met een boog om hoeren en tollenaars heen moet lopen.
Ook Johannes doet dat overigens.
Jezus gaat met hoeren en tollenaars om met de bedoeling ze weer op het rechte pad te brengen.
Juist deze mensen hebben hem het hardst nodig om de ogen te openen!
In een gesprekje tussen Jezus en Petrus krijg je toch een geheel ander beeld dan dat van Paulus:
"Heer, hoeveel maal kan mijn broeder tegen mij de fout in gaan en hoeveel maal moet ik hem vergeven?
Zeven maal?" Jezus zei tot hem: "Ik zeg u, niet zeven maal, maar tot zevenenzeventig maal toe!"

God vertelt ons, dat de Wet niet moeilijk is. De Joden, die de Wet, de Joodse leefregels, in praktijk
brengen, kunnen getuigen dat alles wat God vraagt, uitvoerbaar is.
Jezus kende de Joodse Wet door en door en hij zei: "ik heb de Wet volbracht." Dat betekent volgens
mij, dat hij alle 613 leefregels tenminste éénmaal heeft kunnen uitvoeren.

Jezus komt geen letter aan de Wet veranderen.
Paulus waagt het te beweren, dat de Wet een juk is waaronder je dreigt te bezwijken en
hij waagt het om alle Leefregels in één klap weg te vagen: weg met die Wetten, zegt hij,
en komt heel eigenwijs met eigen wetten in Efeze.
Die wetten volgen heet, dacht ik, afgoderij.
Overigens zijn niet-Joden niet geboden aan de Joodse wetten.

Wat men Christendom noemt, noem ik paulusdom.
Jezus zou zich omkeren in zijn graf, als je begrijpt wat ik bedoel!

Volgende hoofdstuk Monotheïsme en wetenschap Hoofdmenu