Voortplanting

Wel of geen voorbehoedsmiddelen
Kinderen krijgen is de fundamentele manier om de mensheid in stand te houden.
Voorbehoedsmiddelen voorkomen voortplanting. Mag dat?
Welke antwoorden kunnen we in verband hiermee uit de Heilige Boeken halen?

Zegening
Bij de opsomming van de zegeningen wordt onder andere het krijgen van kinderen vermeld.
Bij de vervloekingen wordt het kinderloos blijven vermeld.
Hieruit moet onvoorwaardelijk de conclusie genomen worden,
dat het krijgen en hebben van een kind een zegen is, een cadeau van de Schepper.

"Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar ..."
Dit zei God zei tegen Adam en Eva. We gaan deze uitspraak wat nader bekijken.

De opdracht 'weest vruchtbaar' is moeilijk uit te voeren,
omdat je zelf niet kunt kiezen om vruchtbaar te zijn: je bent het of je bent het niet.
Deze 'opdracht' moet niet gezien worden als een opdracht, ondanks de gebiedende wijs
maar moet opgevat worden als een creatie-actie van de Schepper, een cadeau aan de mensen,
en evengoed aan de dieren.
Dit biedt de mogelijkheid om als soort te kunnen blijven bestaan en
om een biologisch evenwicht te vormen tussen leven en dood.

Heel wat mannen en vrouwen lijden onder hun onvruchtbaarheid.

"... wordt tot velen en vult de aarde ..."
In het scheppingsmodel zijn er aanvankelijk twee mensen.
Op dat moment is de opdracht begrijpelijk.
Het is de bedoeling, dat er veel meer mensen komen, complete volkeren.
Wanneer dit eindeloos zou doorgaan, dan treedt er toch echt en onvermijdelijk
een soort verzadiging op: op elke m² van al het bestaande land zou volgepropt zijn met mensen.
Dat kan nooit de bedoeling zijn!
Voor de opdracht "Gaat heen en vermenigvuldigt u" geldt dezelfde redenering.
Deze motivatie pleit ten gunste van voorbehoedsmiddelen.

Sommige volken menen veel kinderen te moeten verwekken om zo na enige tientallen jaren een meerderheid
in een bepaald land te kunnen krijgen. Dat lijkt 'leuk' bedacht maar het is de vraag, of dat land
voldoende voedsel kan opbrengen en voldoende woonruimte kan verschaffen.

Wanneer een man minstens één kind heeft verwekt en wanneer een vrouw minstens één kind heeft gebaard
dan hebben deze personen al bijgedragen tot de opdracht "gaat heen en vermenigvuldigt u".
De mensheid "wordt dan tot velen", maar niet tot ongewenst velen.
De Chinezen hebben dat goed ingezien en hebben zelfs verplichte geboortebeperking ingesteld.
De discutabele methode is hier niet relevant.

God belooft Abram, even later Abraham, een Verbond tussen Hem en zijn zeer grote nageslacht.
Die belofte is God nagekomen.

Onan werd door God ter dood gebracht, omdat hij opzettelijk 'zijn zaad verspilde'.
De reden was, dat hij zijn overleden broer moest vervangen: hij weigerde zijn schoonzus
zwanger te maken.
Velen legden het uit als zelfbevrediging door Onan, vandaar het woord onanie.
Het zal intussen duidelijk zijn, dat dit een verkeerde interpretatie was.
Vandaag de dag kennen de meeste volkeren het zwagerhuwelijk of leviraat niet meer.

Volgende hoofdstuk Monotheïsme en wetenschap Hoofdmenu