De Wetten die Mozes moest doorgeven

De Wetten, die Mozes aan het Joodse volk moest doorgeven,
kun je op verschillende manieren in groepen verdelen:
 • A1 De geschreven Wetten
 • A2 en de mondelinge Wetten.

 • B1 De Wetten, die samenhangen met de verering van G'D.
 • B2 en de Wetten, die alle relaties tussen mensen onderling regelen.

 • C1 De Wetten, die iedereen kan toepassen en
 • C2 de Wetten, die speciaal bedoeld zijn voor de tempeldiensten,
  uit te voeren door de Levieten van de priesterstam.

 • D1 De Wetten, die het Christendom heeft overgenomen.
 • D2 De Wetten, die in het Christendom principieel zijn gewijzigd.
 • D3 De Wetten, die de Islam heeft overgenomen.
 • D4 De Wetten, die in de Islam principieel zijn gewijzigd.
 • D5 De Wetten, die het Nederlandse en Europese Recht heeft overgenomen.
 • D6 De Wetten, die in het Nederlandse en Europese Recht principieel zijn gewijzigd.
 • D7 De Wetten, die Nederland heeft overgenomen als algemene fatsoensnormen.
 • D8 De Wetten, die Nederland in gewijzigde vorm heeft overgenomen als algemene fatsoensnormen.
 • D9 De specifiek Joodse regels

 • E De Wetten logisch geordend naar onderwerp.
De Joodse geleerden, rabbijnen, spreken meestal over "ge- en verboden".
Zij noemen bijvoorbeeld "Je zult niet doden" een verbod.
Naar mijn smaak is dit een gebod. Maar dat is slechts een taalkundig probleem.


Volgende hoofdstuk Monotheïsme en wetenschap Hoofdmenu