Een geloofsbelijdenis

De vereniging van de verzameling Joden, Christenen en Moslims,
dus de verzameling van monotheïsten, zou een geloofsbelijdenis nodig maken
die voor allen acceptabel is. Hier volgt een mogelijke lijst
 • Ik geloof er volledig aan, dat God, de Eeuwige, er altijd was, is en zal zijn.
 • Ik geloof er volledig aan, dat God de Schepper is van al het waarneembare en al het niet waarneembare.
 • Ik geloof er volledig aan, dat God, de Almachtige de eigenaar en beheerder is van alles dat bestaat.
 • Ik geloof er volledig aan, dat God, de Eeuwige, dankzij zijn meerdimensionaliteit
  overal tegelijk aanwezig kan zijn, zowel wat het plaats als tijd betreft.
 • Ik geloof er volledig aan, dat mijn gehele menselijke bestaan alleen en uitsluitend mogelijk is
  dankzij alle levensvoorwaarden, die de Eeuwige voor mij geschapen heeft.
 • Ik geloof er volledig aan, dat God ten volle betrouwbaar is en dat Hij al Zijn beloftes nakomt.
 • Ik geloof er volledig aan, dat God Zichzelf nooit tegenspreekt.
 • Ik geloof er volledig aan, dat ik mijn uiterste best moet doen om
  Zijn Voorschriften naar eer en geweten ten uitvoer moet brengen.
 • Ik geloof er volledig aan, dat er een aantal volkomen betrouwbare profeten zijn geweest
  die directe communicatie met God hadden.
 • Ik geloof er volledig aan, dat er een aantal volkomen betrouwbare schriftelijke en
  mondelinge getuigenissen bestaan van de weergave van de woorden die God gesproken heeft.
Enkele gevolgen van de Geloofsbelijdenis.
 • Ik accepteer volledig, dat ik de door God gegeven regels zo goed mogelijk
  met heel mijn hart en ziel moet proberen na te leven.
 • Ik geloof, dat er naast God geen enkele andere god(in) of halfgod(in) bestaat
  behalve in de fantasie van de mensen.
 • Ik accepteer volledig, dat ik me op geen enkele manier een beeld mag vormen van de Eeuwige.
  Bovendien kan ik dat absoluut niet eens door zijn meerdimensionaliteit.
 • Ik accepteer volledig, dat ik alleen en uitsluitend mijn gebeden tot God mag richten.
Einde monotheïsme

Monotheïsme en wetenschap Hoofdmenu