De waarheid.

De worp
Karel gooit een bal schuin omhoog.
Fatima, die aan de overkant van de straat staat, ziet de bal een prachtige kromme baan beschrijven.
Karel zelf ziet die baan niet op die manier bewegen.
Hij ziet de bal eerst vertraagd omhoog en dan langs dezelfde rechte lijn versneld naar beneden gaan.
Bovendien ziet hij de bal steeds kleiner worden ten gevolge van de afstandsvergroting.
Samuel, die hoog in een flat naar beneden kijkt, ziet de bal
volgens een rechte lijn van Karel af bewegen.
Hij ziet de bal met een constante snelheid gaan totdat de bal de grond raakt.
Als Karel, Fatima en Samuel alle drie om één of andere reden tijdens een rechtszaak
een verklaring over hun waarnemingen zouden afgeven,
dan komen zij met drie totaal verschillende verhalen!
De één zou de ander kunnen beschuldigen van leugenaar.
Het is aan de rechter om te beoordelen, wat er werkelijk gebeurd is.
Het is duidelijk dat de waarheid hier minstens drie verschillende gezichten heeft,
afhankelijk van de positie van de waarnemer.
Dit voorbeeld laat zien, dat "de waarheid" of zo u wilt, "de realiteit" zelfs in deze simpele natuurwetenschappelijke situatie, niet eenduidig is.

Met dit voorbeeld in gedachten gaan we de Joodse, Islamitische en de Christelijke denkwijze enerzijds
en de natuurwetenschappelijke zienswijze anderzijds onderzoeken.
Daarna proberen we de ideeën te laten versmelten tot één samenhangend denk- en geloofspatroon.
waarin iedereen zich zou kunnen vinden.
Waarschijnlijk is die gedachte een utopie.

Tegenstrijdige denkbeelden
Wie in het bos wandelt, kan de vormen van het woud niet waarnemen.
Wie midden in de Joodse wereld leeft, ziet nauwelijks de geestelijke grenzen van zijn wereld.
Deze persoon kan zich nauwelijks inleven in een Christelijke of Islamitische denkwijze.
De Christenen en de Islamieten kunnen zich ook nauwelijks door hun eigen strakke regels
een beeld vormen van de overige twee religies.
De natuurwetenschapper denkt weer beduidend anders dan de gelovige en
als de fysicus, sterrenkundige, chemicus of bioloog toch gelovig is,
moet hij soms toch wel aan twee tegenstrijdige dingen geloven.
Wat te denken van Schepping, zoals die in Genesis staat beschreven,
de oerknaltheorie en Evolutieleer?

Niet te begrijpen
Waarom passen Christenen in hun geloofsbelijdenis de Tien Geboden,
tien van de zeshonderddertien geschreven wetten die Mozes heeft ontvangen,
wel toe en bijvoorbeeld de Joodse voedselwetten niet? Dat lijkt onlogisch.

Afvalligheid
Zowel bij het Jodendom, het Christendom als bij de Islam zijn er velen
die hun geloof verloren hebben of doordat hun geloofsbeleving bij voorbaat
zeer zwak ontwikkeld was of doordat men welbewust voor afvalligheid gekozen heeft.
De oorzaak kan liggen in de fundamentele ideeën, waaraan wellicht het één en ander schort.
Misschien moet het gezocht worden in volkomen verkeerde interpretaties
van de oorspronkelijk bedoelde ideeën.

Misschien speelt misleiding een rol.
Er kan iets behoorlijk mis zijn met de religieuze opvoeding en didactiek.
Daarom gaan we de fundamentele uitspraken over
het Jodendom, het Christendom en de Islam secuur bekijken.

Volgende hoofdstuk Monotheïsme en wetenschap Hoofdmenu