81 is prachtig

Met 81 is iets heel bijzonders aan de hand:

 81   = som van de cijfers van 81, namelijk 9.

Zo'n gelijkheid geldt uitsluitend voor het getal 81.

Wiskunde
Wetenschappen