Stelling van Moivre

De steling van Moivre zegt

ei φ = cos(φ) + i sin(φ) met i = √ -1

Kies φ als π, dan ontstaat een relatie tussen
de belangrijkste getallen van de wiskunde:

ei π + 1 = 0

Merkwaardig.

Wiskunde
Wetenschappen