Goocheltruc

Ooit schreef een korte man een lange reeks cijfers opschrijven en
hij kon ze zo weer geblinddoekt in de goede volgorde opnoemen.

Bekijk de volgende figuren.
Begin met twee willekeurige aan elkaar grenzende cijfers.
Draai met de wijzers van de klok mee.Begin met twee aan elkaar grenzende cijfers.
Tel ze op. Als de som > 9 is, trek er dan 10 van af.
Het nieuwe cijfer is de volgende in de serie.
Tel nu cijfer twee en deze som bij elkaar op en
je vindt het volgende cijfer.
Herhaal dit zolang je wilt.


Menu wiskunde Wetenschappen