Het meetkundig gemiddelde van de delers van een getal

Het meetkundig gemiddelde

In 2 × 9 × 12 = m × m × m is m het meetkundig gemiddelde van 2 , 9 en 50.
Dus m3 = 216 en zo is m = ∛216 = 6.

De delers van 144
144 = 1 × 144 = 2 × 72 = 3 × 48 = 4 × 36 = 6 × 24 = 8 × 18 = 12 × 12.
Het product van al die delers is
144 × 144 × 144 × 144 × 144 × 144 × 144 × 144 = 1447.
Die zeven ‘delerparen’ bevatten veertien delers.
Het meetkundige gemiddelde is dan 14√(1447 ) = √144 = 12. Dus

 1 × 144 ×  2 × 72 ×  3 × 48 ×  4 × 36 ×  6 × 24 ×  8 × 18 × 12 × 12 =
12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12.
Het valt op, dat het meetkundige gemiddelde van alle delers van 144 gelijk is aan √144. Zou zoiets voor elk natuurlijk getal gelden?

Een delerpaar bestaat uit twee delers: een deler en zijn ‘co-deler’. De twee delers zijn elkaars codeler. Dat woord heb ik zelf bedacht. Het is een heeltallig quotiënt.

Het meetkundig gemiddelde m van de delers van telgetal a
Stel, dat a bijvoorbeeld k delerparen heeft, bedoeld zoals in het voorgaande paragraafje.
--- Bij a = 1 is k = 1 met twee gelijke delers, 1 en 1.
--- Bij priemgetallen is k = 1 met de twee delers, 1 en p.
--- In het voorbeeld hiervoor is k = 7.
Het product van die k delerparen is ak. Dat is het product van 2k delers.
Het meetkundig gemiddelde van die 2k delers is dan 2k√(ak) = √a.

Samenvatting
Het meetkundige gemiddelde van alle delers van het telgetal a is gelijk is aan √a.
(Meestal is m geen geheel getal.)

Vraagje
Bij een kwadraat komen twee gelijke delers voor. Zie 12 bij 144.
Maakt het voor het resultaat iets uit, als die dubbele deler enkel wordt gerekend?

Wiskunde Hoofdmenu