De rechte van Euler

In een heel oud stoffig meetkund'boek

Lees ik over een heel gewone driehoek.

Het betreft een doodgewoon figuur,

niets bijzonders en niet duur.


Kijk, een driehoek met ongelijke zijden.

Niets om over uit te wijden.

Een driehoek zonder speciale eigenschap.

Schijnbaar flauw voor de wetenschap.


Eerst gaat het over het punt M.

Wat weten we dan van hem?

Het is het midden van een kring;

door de hoeken loopt het cirkelvormig ding.


Dan volgt het zwaartepunt Z, de tweede van de set.

't is mooi: de zwaartelijnen gaan door Z.

De zwaart'lijn deelt de overstaande zijde

in twee stukken: gelijk van maat zijn beide.


Nu dan letterlijk het hoogt'punt H.

Dat komt Z en M mooi achterna.

Een hoogtelijn snijdt de zij' loodrecht.

De hoogtelijnen gaan door H, heus waar, echt !


Maar nu volgt er nog een prachtig wonder.

Dat schrijf ik hier graag nog even onder.

De punten Z, M en H liggen op één rechte lijn.
Dat is het wonder in dit zesd' kwatrijn.


Toch zijn we er nog niet.

Ik zeg 't maar expliciet:

ZM is half zo lang als ZH

Da's toch wel heel erg gaaf en prima.


De negenpuntscirkel van Feuerbach

heeft ook een int'ressant gedrag.

Het middelpunt N van dit figuur

ligt midden tussen M en H, zeg ik nu met vuur!


Tenslotte nog als laatst' mirakel

raakt zij d'aangeschreven cirkels buiten de driehoek.

En dat is verre van gesneden koek!
Een gedicht, geïnspireerd op:
Leerboek der vlakke meetkunde
Dr. P. Molenbroek, zevende druk
P. Noordhoff N.V., 1931
blz 161, 204, 216

M = middelpunt van de omgeschreven cirkel

straal R = abc : √(a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)

Z = zwaartepunt van een driehoek

H = Hoogtepunt van een driehoek

Rechte van Euler De O moet M zijn
ZH = 2 ZM   en   HN = NM

M--------Z----N------------H

MH = 3 MZ = √9R² − ( a² + b² + c² )
De negenpuntscirkel van Feuerbach gaat door
de middens van de zijden van de driehoek,
het snijpunt van de hoogtelijnen met de zijden
waarop ze staan
, en de middens van de lijnstukken
die het hoogtepunt H verbinden met de hoekpunten.
De negenpuntscirkel raakt de ingeschreven cirkel inwendig
en de aangeschreven cirkels uitwendig
WiskundeHoofdmenu