Wat is wiskunde?

Wiskundeknobbel?
Sommige mensen beweren, dat je een wiskundeknobbel moet hebben
om wiskunde te kunnen begrijpen.
Zo'n knobbel is echter nooit bij knappe koppen ontdekt.
Het is dan ook een fabeltje, een afdankertje van 'frenologie',
een geheel achterhaalde en verlaten leer.

Iedereen kan wiskunde leren
Laat je nooit aanpraten, dat jij niet geschikt zou zijn voor wiskunde,
want dat is kletskoek. Elk mens is geschikt voor wiskunde.

Wiskunde is een spel Als je 'ezeltje prik', monopoly of schaken wilt spelen,
dan moet je eerst goed de spelregels leren.
Zonder die regels zul je er niets van bakken.
Zo is het ook met wiskunde, want wiskunde is op te vatten als een spel.
Zorg, dat je de spelregels goed kent en leer ze toe te passen.
Als je dat doet, kun je goed in wiskunde worden.

Tip
Als je de wiskunderegels leert, is het handig om ze in een schriftje op te schrijven.
Dan kun je ze later altijd weer terugvinden.
Zodra je de regels goed doorhebt, kun je er veel plezier aan beleven.

Zorg ervoor, dat je weet wat nieuwe woorden en tekens betekenen.
Zorg ervoor, dat je weet wat wel of niet kan en mag.

Wiskunde is een soort geheimtaal
Wiskunde is niet alleen een spel maar ook een soort geheimtaal.
Vaak worden er geheimzinnige tekens gebruikt.
De geheimzinnigheid verdwijnt al snel, als je leert wat de tekens betekenen.
Sommige tekens ken je al: de tien cijfers, getallen, + - × : of ÷ = % ° € $ @ dm2 cm3
Misschien ken je deze ook al: ‰ < en >

Hulpmiddelen bij wiskunde
  • Het belangrijkste hulpmiddel is gewone taal,
    want je moet kunnen zeggen waarover je het hebt.
  • Logica is nodig op de juiste conclusies te kunnen nemen.
  • De verzamelingenleer (van Cantor) helpt bepaalde objecten handig te ordenen.
    Sommige mensen zien logica en de verzamelingenleer als een deel van de wiskunde.
  • Rekenmachines en spreadsheets
Wat kun je met wiskunde
Wiskunde kent veel toepassingen.
Enige voorbeelden zijn:
rekenen,
een sudoku oplossen,
het onderzoeken van allerlei figuren zoals driehoeken, rechthoeken en cirkels,
het onderzoek van allerlei ruimtelijk figuren zoals blokken en kubussen, bollen en kegels,
nagaan op hoeveel manieren je met zes mensen om een ronde tafel kunt gaan zitten,
nagaan hoe groot de kans is, dat je met twee dobbelstenen bijvoorbeeld tien gooit,
grafieken leren lezen en maken,
onderzoek van verzamelingen,
wiskunde is een belangrijke hulpwetenschap voor andere wetenschappen
zoals fysica, chemie, astronomie en economie.
... .


Wiskunde Hoofdmenu