Model van een contractUw verplichtingen
 • U dient uw aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
  Als bij een ruilpoging oneerlijkheden blijken, wordt u zonder pardon uit de database gewist.
 • Geef eventuele tussentijdse veranderingen of vergissingen door.
 • U meldt het slagen van een werkruil.
 • U maakt het verschuldigde bedrag volgens de nota over op de bankrekening van Werk-ruil.
De verplichtingen van bemiddelaar Werk-ruil
 • Ter controle zendt Werk-ruil u kort na de inschrijving uw gegevens - zoals ze in de database staan - terug.
 • Tijdens de looptijd van het contract wordt het tarief niet veranderd.
 • Na elke nieuwe aanmelding wordt onderzocht, of een geschikte ruil van werk voor u mogelijk is.
  Hoewel Werk-ruil zijn uiterste best zal doen om een geschikte ruil te vinden, kan zij helaas
  geen enkele garantie bieden, dat een ruil ooit tot stand zou kunnen komen. Dat hangt immers af
  van de aanwezigheid van geschikte kandidaten.
 • De looptijd is hooguit drie jaren.

Conflicten
Ingeval van een meningsverschil wordt per e-mail of schriftelijk overlegd.
Einde van de tekst van het contract

Naar het aanmeldingsformulier Melding van een geslaagde ruil
Verzoek tot nadere informatie Bedrijfsgegevens
Contract Inleiding
Omhoog Tarief