Tarief

Het basistarief is 88,88 € per werkruilbemiddeling per persoon.
Hiervan gaan twee kortingen af.
Na aftrek van de kortingen is het vastgesteld tarief nooit minder dan 33,33 €.
De totale korting is dus nooit meer dan 55,55 €.

De twee kortingen
  • Voor elke dag wachten op bemiddeling krijgt u 0,11 € korting.
    De wachttijd wordt berekend vanaf de dag van inschrijving tot een geslaagde
    bemiddeling.
  • Bij uw aanmelding heeft u een aantal wensen laten weten.
    Het is niet waarschijnlijk, dat alle wensen beloond kunnen worden.
    Daarom krijgt u voor elke niet beloonde wens 3,33 € korting.
Wanneer onverhoeds na drie jaar een bemiddeling voor werkruil uitblijft,
is niets verschuldigd. Dan worden uw gegevens uit de database verwijderd.

Als u er zelf erin slaagt een woningruil te realiseren,
bent u geen kosten verschuldigd.
Laat u het dan wel even weten per e-mail?

Voorbeeld 1
Karel heeft 192 dagen op bemiddeling moeten wachten.
Daardoor krijgt hij 192 × 0,11 € = 21,12 € korting door het wachten.

4 van zijn wensen zijn niet vervuld.
Daardoor krijgt hij 4 × 3,33 € = 13,32 € korting.

De totale korting is 34,44 €.
Het berekend tarief is dan 88,88 € - 34,44 € = 54,44 €
(Het minimumtarief van 33,33 € is niet bereikt.)
21% BTW over het vastgesteld tarief 54,44 € is 11,43 €.
Karel behoort volgens het eindtarief 65,87 € te voldoen.

Voorbeeld 2
Door veel korting wordt het definitieve eindtarief voor Jetje minimaal: 33,33 €.
Met 21% BTW erbij wordt het verschuldigde bedrag voor Jetje 40,33 €.

Voorbeeld 3
Als de wachttijd minstens 2 jaar is,
wordt het eindtarief altijd 33,33 € plus nog 7,00 € BTW.

Aanmelding Melding van een geslaagde ruil
Verzoek tot nadere informatie Bedrijfsgegevens
Contract Terug naar boven
Inleiding