Menu wiskunde

cos18°Rekenen:
De wiskundige (mopje)
Dimensies81 is prachtig
e, i π en -1Altijd deelbaar door 271
Een nauwelijks bekende ontbindingDelers
Exacte goniotabelDelers van 140
FigurenFaculteiten
Gequantiseerde hoekenGemiddelden, delers en veelvouden
Hele getallen voorbeeldenGoocheltruucje
Mooie snijpunten en raaklijnenGrilrijen
ParabolenHarmonisch repeterende breuk
Rare klokkenLusrij
Rechte van Euler (gedichtje)Meetkundig gemiddelde van de delers
Wat is wiskunde?Oneindige wortels
Priemgetallen
- Hoofdmenu - Slapeloos